Sure İsmi Kitap Sırası İniş Sırası Ayet Sayısı
Fatiha Suresi 1 5 7
Bakara Suresi 2 92 286
Âl-i İmran Suresi 3 94 200
Nisa Suresi 4 98 176
Maide Suresi 5 110 120
En'âm Suresi 6 55 165
A'raf Suresi 7 39 206
Enfal Suresi 8 93 75
Tevbe Suresi 9 113 129
Yunus Suresi 10 51 109
Hud Suresi 11 52 123
Yusuf Suresi 12 53 111
Ra'd Suresi 13 87 43
İbrahim Suresi 14 72 52
Hicr Suresi 15 54 99
Nahl Suresi 16 70 128
İsra Suresi 17 50 111
Kehf Suresi 18 69 110
Meryem Suresi 19 44 98
Ta-Ha Suresi 20 45 135
Enbiya Suresi 21 73 112
Hac Suresi 22 88 78
Mü'minun Suresi 23 74 118
Nur Suresi 24 102 64
Furkan Suresi 25 42 77
Şu'ara Suresi 26 47 227
Neml Suresi 27 48 93
Kasas Suresi 28 49 88
Ankebut Suresi 29 85 69
Rum Suresi 30 84 60
Lokman Suresi 31 57 34
Secde Suresi 32 75 30
Ahzab Suresi 33 97 73
Sebe Suresi 34 58 54
Fatır Suresi 35 43 45
Yasin Suresi 36 41 83
Saffat Suresi 37 56 182
Sad Suresi 38 38 88
Zümer Suresi 39 59 75
Mü'min Suresi 40 60 85
Fussilet Suresi 41 61 54
Şura Suresi 42 62 53
Zuhruf Suresi 43 63 89
Duhan Suresi 44 64 59
Casiye Suresi 45 65 37
Ahkaf Suresi 46 66 35
Muhammed Suresi 47 99 38
Fetih Suresi 48 109 29
Hucurat Suresi 49 105 18
Kaf Suresi 50 34 45
Zariyat Suresi 51 67 60
Tur Suresi 52 76 49
Necm Suresi 53 23 62
Kamer Suresi 54 37 55
Rahman Suresi 55 89 78
Vakı'a Suresi 56 46 96
Hadid Suresi 57 112 29
Mücadele Suresi 58 104 22
Haşr Suresi 59 95 24
Mümtehine Suresi 60 111 13
Saf Suresi 61 108 14
Cum'a Suresi 62 96 11
Munafikun Suresi 63 103 11
Teğabun Suresi 64 107 18
Talak Suresi 65 100 12
Tahrim Suresi 66 106 12
Mülk Suresi 67 77 30
Kalem Suresi 68 2 52
Hakka Suresi 69 78 52
Me'aric Suresi 70 79 44
Nuh Suresi 71 71 28
Cin Suresi 72 40 28
Müzzemmil Suresi 73 3 20
Müddesir Suresi 74 4 56
Kıyamet Suresi 75 31 40
İnsan Suresi 76 90 31
Mürselat Suresi 77 33 50
Nebe Suresi 78 80 40
Nazi'at Suresi 79 81 46
Abese Suresi 80 24 42
Tekvir Suresi 81 7 29
İnfitar Suresi 82 82 19
Mutaffifin Suresi 83 86 36
İnşikak Suresi 84 83 25
Büruc Suresi 85 27 22
Tarık Suresi 86 36 17
A'la Suresi 87 8 19
Gaşiye Suresi 88 68 26
Fecr Suresi 89 10 30
Beled Suresi 90 35 20
Şems Suresi 91 26 15
Leyl Suresi 92 9 21
Duha Suresi 93 11 11
İnşirah Suresi 94 12 8
Tin Suresi 95 28 8
Âlak Suresi 96 1 19
Kadir Suresi 97 25 5
Beyyine Suresi 98 101 8
Zilzal Suresi 99 91 8
Adiyat Suresi 100 14 11
Kari'a Suresi 101 30 11
Tekasür Suresi 102 16 8
Asr Suresi 103 13 3
Hümeze Suresi 104 32 9
Fil Suresi 105 19 5
Kureyş Suresi 106 29 4
Ma'un Suresi 107 17 7
Kevser Suresi 108 15 3
Kâfirun Suresi 109 18 6
Nasr Suresi 110 114 3
Tebbet Suresi 111 6 5
İhlas Suresi 112 22 4
Felak Suresi 113 20 5
Nas Suresi 114 21 6