Ali Bulaç 

1. Hayır; bu şehre yemin ederim,

2. Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,

3. Babaya ve doğan-çocuğa da.

4. Andolsun, Biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

5. O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

6. O "Yığınla mal tüketip-yok ettim" diyor.

7. Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

8. Biz ona iki göz vermedik mi?

9. Bir dil ve iki dudak?

10. Biz ona ’iki yol-iki amaç’ gösterdik.

11. Ancak o, sarp yokuşa göğüs germedi.

12. Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir?

13. Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

14. Ya da açlık gününde doyurmaktır,

15. Yakın olan bir yetimi,

16. Veya sürünen bir yoksulu.

17. Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

18. İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meymene).

19. Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş’eme).

20. "Kapıları kilitlenmiş" bir ateş onların üzerinedir.