Ali Bulaç 

1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

2. Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde,

3. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.