Ali Bulaç 

1. Biz, senin göğsünü yarıp-genişletmedik mi?

2. Ve yükünü indirip-atmadık mı?

3. Ki o, senin belini bükmüştü;

4. Senin zikrini (şanını) yüceltmedik mi?

5. Demek ki, gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır.

6. Gerçekten güçlükle beraber kolaylık vardır.

7. Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et.

8. Ve yalnızca Rabbine rağbet et.