Ali Bulaç 

1. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline;

2. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır.

3. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor.

4. Hayır; andolsun o, ’hutame’ye atılacaktır.

5. "Hutame"nin ne olduğunu sana bildiren nedir?

6. Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

7. Ki o, yüreklerin üstüne tırmanıp çıkar.

8. O, onların üzerine kilitlenecektir;

9. (Kendileri de) Dikilip-yükseltilmiş sütunlarda (bağlanacaklardır).