Ali Bulaç 

1. Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

2. Hamd Alemlerin Rabbinedir.

3. Rahman ve Rahimdir.

4. Din gününün malikidir.

5. Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.

6. Bizi doğru yola ilet;

7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.