Ali Bulaç 

1. Kuşluk vaktine andolsun,

2. ’Karanlığı iyice çöktüğü’ zaman geceye,

3. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı.

4. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

5. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın.

6. Bir yetim iken, seni bulup da barındırmadı mı?

7. Ve seni yol bilmez iken, ’doğru yola yöneltip iletmedi mi?

8. Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?

9. Öyleyse, sakın yetimi üzüp-kahretme.

10. İsteyip-dileneni azarlayıp-çıkışma.

11. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat.