Ali Bulaç 

1. Yaratan Rabbin adıyla oku.

2. O, insanı bir alak’tan yarattı.

3. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;

4. Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

5. İnsana bilmediğini öğretti.

6. Hayır; gerçekten insan, azar.

7. Kendini müstağni gördüğünden.

8. Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.

9. Engellemekte olanı gördün mü?

10. Namaz kıldığı zaman bir kulu.

11. Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,

12. Ya da takvayı emrettiyse.

13. Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.

14. O, Allah’ın gördüğünü bilmiyor mu?

15. Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

16. O yalancı, günahkar olan alnından.

17. O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.

18. Biz de zebanileri çağıracağız.

19. Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.