Ali Bulaç 

1. Güneş, köreltildiği zaman,

2. Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,

3. Dağlar, yürütüldüğü zaman,

4. Gebe develer, kendi başına terk edildiği zaman,

5. Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman,

6. Denizler, tutuşturulduğu zaman,

7. Nefisler, birleştiği zaman,

8. Ve ’diri diri toprağa gömülen kızcağıza’ sorulduğu zaman

9. "Hangi suçtan dolayı öldürüldü?"

10. Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,

11. Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman

12. Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman,

13. Cennet de yakınlaştırıldığı zaman,

14. (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir.

15. Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere,

16. Bir akış içinde yerini alanlara;

17. Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun,

18. Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;

19. Şüphesiz o (Kur’an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah’tan getirdiği) sözüdür;

20. (Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi Katında şereflidir.

21. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.

22. Sizin sahibiniz bir deli değildir.

23. Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.

24. O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)

25. O (Kur’an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26. Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz?

27. O (Kur’an), alemler için yalnızca bir zikirdir;

28. Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için.

29. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.