Ali Bulaç 

1. Eksik ölçüp tartanların vay haline,

2. Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.

3. Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.

4. Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyor mu?

5. Büyük bir günde.

6. İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.

7. Hayır; facir olanların kitabı şüphesiz "Siccîn" dedir.

8. "Siccîn"in ne olduğunu sana öğreten nedir?

9. Yazılı bir kitaptır.

10. O gün, yalanlayanların vay haline.

11. Ki onlar, din gününü yalanlıyorlar.

12. Oysa onu, ’sınır tanımaz, saldırgan’, günahkar olandan başkası yalanlamaz.

13. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman "Geçmişlerin masallarıdır" dedi.

14. Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.

15. Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutulmuşlardır.

16. Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır.

17. Sonra onlara "İşte sizin yalanladığınız (şey) budur" denir.

18. Hayır; ebrar olanların kitabı, "İlliyîn"dedir.

19. "İlliyîn"in ne olduğunu sana öğreten nedir?

20. Yazılı bir kitaptır.

21. Ona yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar şahid olurlar.

22. Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler.

23. Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmektedirler.

24. Nimetin parıltılı-sevincini sen onların yüzlerinde tanırsın.

25. Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir.

26. Ki onun sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyenler, bunun için yarışsınlar.

27. Onun karışımı "tesnim"dendir.

28. Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar ondan içer.

29. Doğrusu, ’suç ve günah işleyenler,’ kimi iman edenlere gülüp-geçerlerdi.

30. Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi.

31. Kendi yakınlarına döndükleri zaman neşeyle dönerlerdi.

32. Onları gördükleri zaman ise "Bunlar elbette şaşkın-sapıklardır" derlerdi.

33. Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

34. Artık bugün, iman edenler, kafir olanlara gülmektedirler.

35. Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle.

36. Nasıl, kafir olanlar, işlediklerinin ’feci karşılığını gördüler mi?’