Ali Bulaç 

1. Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı,

2. Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı,

3. Ve insan "Buna ne oluyor?" dediği zaman;

4. O gün (yer), haberlerini anlatacaktır.

5. Çünkü senin Rabbin, ona vahyetmiştir.

6. O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp-çıkarlar.

7. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür.

8. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür.