أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

Ulaike humulkeferetulfeceretu.

MEALLER
Abdulbaki Gölpınarlı

İşte onlardır kâfirler, suçlular.

Abdullah Parlıyan

İşte bunlar hakkı örtbas edip, doğru yoldan sapan kimselerdir.

Adem Uğur

İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.

Ahmed Hulusi

İşte bunlar facir (bâtıla meyleden) hakikat bilgisini inkâr edenlerin ta kendileridirler!

Ahmet Varol

İşte onlar inkarcılar, facirlerdir.

Ali Bulaç

İşte onlar da, kafir, facir olanlardır.

Ali Fikri Yavuz

İşte bunlar, kâfirler, facirlerdir...

Bayraktar Bayraklı

(40-42) Yine o gün, birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, haktan sapanlardır.

Bekir Sadak

Iste bunlar inkarci olanlar, Allah’in buyrugundan cikanlardir.

Celal Yıldırım

İşte bunlar kâfirler ve tacirler (Allah’ı inkâr edenler, günah işleyip haklara tecâvüz edenler)dir.

Cemal Külünkoğlu

İşte onlar, inkârcılardır, günaha dalanlardır.

Diyanet İşleri

İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır.

Diyanet Vakfı

(40-42) Yine o gün birtakım yüzleri de keder bürümüş, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar kâfirlerdir, günahkârlardır.

Edip Yüksel

İşte onlar inkârcılardır, sapanlardır.

Elmalılı Hamdi Yazır

İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.

Fizil-al il Kuran

İşte onlar hayasız pis kafirlerdir.

Gültekin Onan

İşte onlar da, kafir ve facir (keferetülfecereh) olanlardır.

Harun Yıldırım

İşte onlar, kafirlerin ve facirlerin ta kendileridir.

Hasan Basri Çantay

İşte bunlar kâfirler, fâcirlerdir.

Hayrat Neşriyat

İşte onlar, kâfirlerin, fâcirlerin (hakka isyân edenlerin) ta kendileridir.

İbn-i Kesir

İşte bunlar; kafirler ve facirlerdir.

İlyas Yorulmaz

İşte onlar doğruları inkar eden günahkarlardır.

İskender Ali Mihr

İşte onlar, onlar kâfirdir, facirdir.

Kadri Çelik

İşte bunlar kâfir olanlar, yoldan çıkanlardır.

Muhammed Esed

işte bunlar, hakikati inkar eden ve yoldan sapan kimselerdir.

Mustafa İslamoğlu

İşte bunlar, inkarın dibini boylayan ve yoldan sapan sorumsuz kimseler olacak.

Ömer Nasuhi Bilmen

İşte kâfirler, facirler olan, onlardır.

Ömer Öngüt

İşte kâfirler, fâcirler bunlardır.

Sadık Türkmen

Işte onlar; suç batağına saplanmış, kâfir(gerçekleri bildikleri halde gizleyen)lerdir.

Seyyid Kutub

İşte onlar hayasız pis kafirlerdir.

Suat Yıldırım

İşte bunlar kâfir, günaha dadanan, haktan sapan kimselerdir.

Süleyman Ateş

İşte onlar kâfirler, Hak’tan sapanlardır.

Şaban Piriş

İşte onlar, kafirler ve facirler, onlardır.

Tefhim-ul Kur'an

İşte onlar da, kâfir, facir olanlardır.

Yaşar Nuri Öztürk

İşte bunlardır küfre sapanlar, kötülüğe batanlar.

Yusuf Ali (İngilizce)

Such will be the Rejecters of Allah, the doers of iniquity.

KELİME KÖKLERİ
أُولَٰئِكَ
ulāike
işte
هُمُ
humu
onlar
الْكَفَرَةُ
l-keferatu
kafirlerdir ك ف ر
الْفَجَرَةُ
l-feceratu
Hak’tan sapanlardır ف ج ر