وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ

Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm innı le ecidü rıha yusüfe lev la en tüfennidun

MEALLER
Abdulbaki Gölpınarlı

Kervan, Mısır’dan ayrılınca babaları, bana bunak demeseniz bâri, Yûsuf’un kokusunu duyuyorum dedi.

Abdullah Parlıyan

"Eğer bana bunak demezseniz, inanın ki ben Yûsuf’un kokusunu duyuyorum!" dedi.

Adem Uğur

Kafile (Mısır’dan) ayrılınca, babaları (yanındakilere) Eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf’un kokusunu alıyorum! dedi.

Ahmed Hulusi

Ne zaman ki kervan (Yusuf’un şehrinden) ayrıldı, (yurtlarındaki) babaları şöyle dedi "Eğer bana yaşlandı; ne dediğinin farkında değil demezseniz (bilin ki), kesinlikle ben Yusuf’un kokusunu (dalgasını) alıyorum."

Ahmet Varol

’Eğer beni bunaklıkla suçlamazsanız inanın ben Yusuf’un kokusunu alıyorum!’

Ali Bulaç

Kafile (Mısır’dan) ayrılmaya başladığı zaman, babaları dedi ki "Eğer beni bunamış saymıyorsanız, inanın Yusuf’un kokusunu (burnumda tüter) buluyorum."

Ali Fikri Yavuz

(Mısır’dan babalarına dönmekte olan) kafile ayrılınca beriden babaları şöyle dedi "- Doğrusu bana bunaklık isnad etmezseniz, ben Yûsuf’un kokusunu hissediyorum."

Bayraktar Bayraklı

Kafile Mısır`dan ayrılınca, babaları yanındakilere, “Eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yûsuf`un kokusunu alıyorum” dedi.

Bekir Sadak

Kervan, memleketlerine donmek uzere ayrildiginda, babalari «Dogrusu ben Yusuf’un kokusunu duyuyorum; ne olur bana bunak demeyin» dedi.

Celal Yıldırım

Kafile (Mısır’dan) ayrılıp hareket edince, babaları, «Şüpheniz olmasın ki, ben Yûsuf’un kokusunu alıyorum ; bana «bunadı» demeseniz (iyi olur),» dedi.

Cemal Külünkoğlu

Kafile (Mısır`dan) ayrılınca babaları “Şüpheniz olmasın ki, ben Yusuf`un kokusunu alıyorum. Sakın bana ‘bunak` demeyin” dedi.

Diyanet İşleri

Kervan (Mısır’dan) ayrılınca babaları, "Bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yûsuf’un kokusunu alıyorum" dedi.

Diyanet Vakfı

Kafile (Mısır’dan) ayrılınca, babaları (yanındakilere) Eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf’un kokusunu alıyorum! dedi.

Edip Yüksel

Kervan ayrılınca, babaları, "Beni bunamış saymayın, Yusuf’un kokusunu işitiyorum" dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır

Ne zaman ki, kafile (Mısır’dan) ayrıldı, öteden babaları dedi ki «Eğer bana bunak demezseniz, doğrusu ben Yusuf’un kokusunu alıyorum.»

Fizil-al il Kuran

Kervan yola çıkınca, babaları yanındakilere; «Eğer bana bunak demeyecekseniz, söyleyeyim ki, burnuma Yusuf’un kokusu geliyor» dedi...

Gültekin Onan

Kafile (Mısır’dan) ayrılmaya başladığı zaman, babaları dedi ki "Eğer beni bunamış saymıyorsanız, inanın Yusuf’un kokusunu (burnumda tüter) buluyorum."

Harun Yıldırım

Kafile ayrılınca babaları dedi ki "Eğer beni bunamış saymıyorsanız, inanın Yusuf’un kokusunu buluyorum."

Hasan Basri Çantay

Vaktaki kaafile (Mısırdan) ayrıldı, (öteden) babaları (Ya’kub)i dedi ki «Bana bunak demezseniz, inanın ki, (şimdi) Yuusufun kokusunu duyuyorum»!

Hayrat Neşriyat

Böylece kervan (Mısır`dan) ayrılınca, babaları `Doğrusu ben, gerçekten Yûsuf`un kokusunu duyuyorum. Eğer bana bunaklık isnâd etmeseydiniz (beni tasdîk ederdiniz.)`dedi.

İbn-i Kesir

Kafile ayrılınca babaları dedi ki Bana bunak demezseniz; inan olsun ki, Yusuf’un kokusunu duyuyorum.

İlyas Yorulmaz

Çocuklarının kervanı Yusuf’un yanından ayrılınca, babaları yanında bulunanlara "Siz bana bunamış deseniz de, ben Yusuf’un kokusunu alıyorum" dedi.

İskender Ali Mihr

Ve kafile (Mısır’dan) ayrıldığı zaman onların babası şöyle dedi "Bana ’bunuyor’ demezseniz, gerçekten ben Yusuf’un rayihasını (kokusunu, Yusuf’tan gelen rüzgârın esintisini) duyuyorum."

Kadri Çelik

Kervan, (Mısır’dan Kenan’a gitmek üzere) ayrıldığında, babaları, "Eğer beni bunamış saymazsanız, (inanın) Yusuf’un kokusunu (burnumda tüter) buluyorum" dedi.

Muhammed Esed

(Yakub’un oğullarına ait olan) kervan yola koyulduğu sıralarda babaları (yanında bulunan kimselere) "Bunak olduğuma yormazsanız (derim ki) Yusuf’un kokusunu alıyorum!"

Mustafa İslamoğlu

Derken, kervan yola koyulduğunda babaları dedi ki "İnanın ki ben Yusuf`un kokusunu alıyorum; umarım beni bunak yerine koymazsınız."

Ömer Nasuhi Bilmen

Vaktâ ki, kâfile ayrıldı. Babaları dedi ki «Ben muhakkak Yusuf’un kokusunu buluyorum. Eğer bana bunaklık isnad etmeyecek olsa idiniz» (elbette beni tasdik ederdiniz).

Ömer Öngüt

Kafile (Mısır’dan) ayrılınca babaları "İnanın ki ben Yusuf’un kokusunu duyuyorum. Eğer beni bunak yerine koymazsanız (sözlerime inanacaksınız). "

Sadık Türkmen

(yakub’un oğullarına ait olan) kervan Mısır’dan ayrılınca, babaları dedi ki "Ben, Yusuf’un kokusunu hissediyorum, eğer bana bunak demezseniz!"

Seyyid Kutub

Kafile Mısır’dan henüz ayrılmıştı ki, babaları ’Yusuf’un kokusunu alıyorum,’ dedi. ’Tabii beni bunaklıkla suçlamazsanız.’

Suat Yıldırım

Kafile daha Mısır’dan ayrılır ayrılmaz, öteden babaları"Şayet ‘bunadı’ demezseniz, doğrusu, ben Yusuf’un kokusunu alıyorum!" dedi.

Süleyman Ateş

Kervan (Mısır’dan) ayrıl(ıp yola koyul)unca, babaları, (yanında bulunanlara) "Eğer bana bunak demezseniz, ben Yûsuf’un kokusunu alıyorum." dedi.

Şaban Piriş

Kafile, yola çıktığında, babaları -Doğrusu ben Yusuf’un kokusunu alıyorum; ne olur beni bunak zannetmeyin, dedi.

Tefhim-ul Kur'an

Kafile (Mısır’dan) ayrılmaya başladığı zaman, babaları dedi ki «Eğer beni bunamış saymıyorsanız, inanın Yusuf’un kokusunu (burnumda tüter) buluyorum.»

Yaşar Nuri Öztürk

Kervan oradan ayrılınca, öte yandan babaları şöyle seslendi "Yemin olsun, ben Yûsuf’un kokusunu duyuyorum. Umarım bana bunaklık isnat etmezsiniz."

Yusuf Ali (İngilizce)

When the caravan left (Egypt), their father said "I do indeed scent the presence of Joseph Nay, think me not a dotard."

KELİME KÖKLERİ
وَلَمَّا
velemmā
ne zaman ki
فَصَلَتِ
feSaleti
ayrılınca ف ص ل
الْعِيرُ
l-ǐyru
kervan ع ي ر
قَالَ
ḳāle
dedi ki ق و ل
أَبُوهُمْ
ebūhum
babaları ا ب و
إِنِّي
innī
ben
لَأَجِدُ
leecidu
alıyorum و ج د
رِيحَ
rīHa
kokusunu ر و ح
يُوسُفَ
yūsufe
Yusuf’un
لَوْلَا
levlā
eğer
أَنْ
en
تُفَنِّدُونِ
tufennidūni
bana bunak demezseniz ف ن د