كِرَامٍ بَرَرَةٍ

Kiramin bereretin.

MEALLER
Abdulbaki Gölpınarlı

Büyüklerdir, hayırlı ve itâatlilerdir.

Abdullah Parlıyan

O melekler Allah katında yüce ve salih varlıklardır. Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmezler, emredildikleri şeyi yaparlar.

Adem Uğur

Değerli ve güvenilir katiplerin.

Ahmed Hulusi

Keriym (şerefli, üstün) ve Barr (daima iyilik ve tâat sadır olan Sefere).

Ahmet Varol

İyilik sahibi şerefli kimselerin.

Ali Bulaç

(Ki onlar,) Üstün değerli, ’iyilik ve dürüstlük sembolü.’

Ali Fikri Yavuz

Ki onlar, (Allah katında) kerimdirler, itaatkârdırlar...

Bayraktar Bayraklı

(13-16) Kur`ân, kutsal sayfalardır. Yüksek tutulan tertemiz sayfalarda, yazıcıların yani değerli, iyi yazıcıların ellerinde.

Bekir Sadak

(15-16) Iyi kimseler, saygideger elcilerin eliyle yazilmistir.

Celal Yıldırım

(15-16) İyilik timsâli saygıdeğer kâtiplerin elleriyle (yazılmıştır).

Cemal Külünkoğlu

(15-16) (O Kur`an) şerefli, itaatkâr ve güvenilir kâtiplerin elleri ile yazılmıştır.

Diyanet İşleri

(13-16) O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.

Diyanet Vakfı

(11-16) Hayır! Şüphesiz bunlar (âyetler), değerli ve güvenilir kâtiplerin elleriyle (yazılıp) tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde (yazılı) bir öğüttür; dileyen ondan (Kur’an’dan) öğüt alır.

Edip Yüksel

Onurlu ve güzel huylu (elçiler).

Elmalılı Hamdi Yazır

Değerli, iyi yazıcıların.

Fizil-al il Kuran

(Allah’a göre) değerli ve çok iyi (yazıcı ve taşıyıcıların).

Gültekin Onan

(Ki onlar,) Üstün değerli, ’iyilik ve dürüstlük sembolü’.

Harun Yıldırım

Saygındırlar, hayırlıdırlar.

Hasan Basri Çantay

(15-16) Kıymetli, sevgili, takva saahibi kâtiblerin elleriyle (yazılmışdır).

Hayrat Neşriyat

(15-16) Değerli ve itâatkâr yazıcı (melek)lerin elleriyle (yazılmış)tır.

İbn-i Kesir

Kıymetli, saygıdeğer.

İlyas Yorulmaz

Değerli ve şüpheden uzak tertemiz (elçinin eliyle gelmiştir).

İskender Ali Mihr

Kerim olan sadıkların (elleri ile yazılmıştır).

Kadri Çelik

(Ki onlar,) Yüceler ve iyilerdir.

Muhammed Esed

seçkin ve erdem sahibi (elçilerin).

Mustafa İslamoğlu

türünün en iyisi ve hata yapmayan (elçilerin).

Ömer Nasuhi Bilmen

Kerîmlerin, itaatkar olanların (elleriyle yazılmıştır).

Ömer Öngüt

Ki o kâtipler kıymetli ve güvenilirdirler.

Sadık Türkmen

Çok kıymetli güvenilir elçilerin/taşıyıcıların!

Seyyid Kutub

(Allah’a göre) değerli ve çok iyi (yazıcı ve taşıyıcıların).

Suat Yıldırım

(13-16) O ayetler şerefli yüce ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli kâtiplerin elleriyle yazılıdır.

Süleyman Ateş

Değerli, iyi (yazıcıların).

Şaban Piriş

Şerefli ve tertemiz..

Tefhim-ul Kur'an

(Ki onlar,) Üstün değerli, ’iyilik ve dürüstlük sembolü.’

Yaşar Nuri Öztürk

Ak pak, mübarek yazıcıların.

Yusuf Ali (İngilizce)

Honourable and Pious and Just.

KELİME KÖKLERİ
كِرَامٍ
kirāmin
değerli ك ر م
بَرَرَةٍ
beraratin
iyilik sahibi ب ر ر