أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ

Emma menistağna.

MEALLER
Abdulbaki Gölpınarlı

Fakat ihtiyacı olmayana gelince.

Abdullah Parlıyan

Konuşmakta olduğun Kureyş’in ileri gelenlerinden, kendilerini herşeye yeterli görenlere gelince;

Adem Uğur

Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince,

Ahmed Hulusi

Kendini mustağni görene gelince...

Ahmet Varol

Fakat kendini ihtiyaçtan uzak görene gelince,

Ali Bulaç

Fakat kendini müstağni gören (hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanan) ise,

Ali Fikri Yavuz

Amma (malı ile Allah’a) ihtiyaç göstermiyene gelince;

Bayraktar Bayraklı

(1-10) Kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitti ve döndü. Sen nereden bileceksin, belki o arınacaktı? Yahut, öğüt dinleyecek de öğüt kendisine yarayacaktı. Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince; sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak sana gelen, saygı duyarak gelmişken, sen onunla ilgilenmiyorsun.

Bekir Sadak

(5-6) Ama sen, kendisini ogutten mustagni goren kimseyi karsina alip ilgileniyorsun.

Celal Yıldırım

(5-6) Ama öğüt almaya ihtiyaç duymayanı ise, sen ona yönelip ilgi duyuyorsun.

Cemal Külünkoğlu

(5-7) Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince; sen, ona dönüp sözüne kulak veriyorsun. Oysa onun arınmaktan geri kalmasının sorumlusu sen değilsin.

Diyanet İşleri

Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;

Diyanet Vakfı

(5-7) Kendini (sana) muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin.

Edip Yüksel

Kendisini zengin görüp önemsemeyene gelince;

Elmalılı Hamdi Yazır

Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,

Fizil-al il Kuran

Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince.

Gültekin Onan

Fakat kendini müstağni gören ise,

Harun Yıldırım

Kendini yeterli görene gelince;

Hasan Basri Çantay

Amma (zengin olduğu için) kendisini müstağnî gören adam (yok mu)?

Hayrat Neşriyat

(5-6) (Servetinin gurûruyla) kendisini (îmâna) muhtaç görmeyen kimseye gelince, işte sen (îmâna gelir de İslâma kuvvet verir mi diye) ona yöneliyorsun!

İbn-i Kesir

Ama kendisini müstağni gören.

İlyas Yorulmaz

Kendini yeterli görene gelince,

İskender Ali Mihr

Fakat kendini müstağni gören (bir şeye muhtaç olmadığını sanan) kimse.

Kadri Çelik

Ama kendini müstağni gören kimse olunca.

Muhammed Esed

Ama kendini her şeye yeterli görene gelince,

Mustafa İslamoğlu

Fakat, kendi kendine yettiğini sanan kimseye gelince

Ömer Nasuhi Bilmen

(5-6) Amma istiğnada bulunan kimseye gelince. İmdi sen ona teveccüh ediyorsun.

Ömer Öngüt

Kendini sana muhtaç görmeyene gelince,

Sadık Türkmen

Kendisini yeterli gören kimseye gelince;

Seyyid Kutub

Kendisini yeterli görüp tenezzül etmeyene gelince.

Suat Yıldırım

(5-6) Ama irşada ihtiyaç duymayana ise, ona dönüp itibar ediyorsun.

Süleyman Ateş

Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince;

Şaban Piriş

Ama, kendisini ihtiyaçsız görene..

Tefhim-ul Kur'an

Fakat kendini müstağni (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan) gören ise,

Yaşar Nuri Öztürk

O, kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince,

Yusuf Ali (İngilizce)

As to one who regards Himself as self-sufficient,

KELİME KÖKLERİ
أَمَّا
emmā
ama
مَنِ
meni
kimse ise
اسْتَغْنَىٰ
steğnā
kendisini muhtaç hissetmeyen غ ن ي