وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Ve kad habe men dessaha.

MEALLER
Abdulbaki Gölpınarlı

Ve andolsun ki kim, özünü kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir.

Abdullah Parlıyan

Ve kim de benliğini ve özünü inkâr ve isyanla kirletmiş kötülüklere gömmüşse, ziyan ve kayıptadır.

Adem Uğur

Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Ahmed Hulusi

Onu (bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce - dürtüleriyle tabiatına uyarak) yaşayan ise gerçekten kaybetmiştir.

Ahmet Varol

Onu (kötülüklerin kirleriyle) örtense kaybetmiştir.

Ali Bulaç

Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.

Ali Fikri Yavuz

Ve hüsrana uğramıştır, (Allah’ın) azdırdığı kimse...

Bayraktar Bayraklı

(9-10) Nefsini arındıran, kurtuluşa ermiştir. Nefsini karanlığa gömen ise kayıptadır.

Bekir Sadak

Kendini fenaliklara gomen kimse de ziyana ugramistir.

Celal Yıldırım

Ve kendini (inkâr ve günah ile) örtüp (karanlıklara) gömen kimse hüsrana uğramıştır.

Cemal Külünkoğlu

Onu (isyan ve günahla) kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

Diyanet İşleri

Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.

Diyanet Vakfı

(1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

Edip Yüksel

Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

Elmalılı Hamdi Yazır

Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

Fizil-al il Kuran

Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.

Gültekin Onan

Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.

Harun Yıldırım

Gizleyense hayal kırıklığına uğramıştır.

Hasan Basri Çantay

onu alabildiğine örten kişi ise elbette ziyana uğramışdır.

Hayrat Neşriyat

Onu (isyânıyla) örten ise, mutlaka hüsrâna uğramıştır!

İbn-i Kesir

Ve onu örtüp kirleten ise muhakkak ziyana uğramıştır.

İlyas Yorulmaz

Kimde nefsini azgınlaştırırsa, kaybetmiştir.

İskender Ali Mihr

Ve kim, onun (nefsinin) kusurlarını örtmeye çalıştıysa (nefsini tezkiye etmemiş ise) hüsrana uğramıştır.

Kadri Çelik

Ve onu (günahlarla) örtüp gömen de elbette yıkıma uğramıştır.

Muhammed Esed

onu (karanlığa) gömen ise hüsrandadır.

Mustafa İslamoğlu

kim de kendini geliştirmeyip (içindeki iyilik tohumunu) çürütürse, o kesinlikle kaybedecektir.

Ömer Nasuhi Bilmen

(9-10) Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki, felâha ermiştir. Ve muhakkak ki, nefsini noksana düşüren de hüsrâna uğramıştır.

Ömer Öngüt

Onu kirletip örten kişi ise elbette ziyana uğramıştır.

Sadık Türkmen

Ve onu kirletip örten, elbette kayba uğramış/mahvolmuştur.

Seyyid Kutub

Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.

Suat Yıldırım

Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.

Süleyman Ateş

(Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.

Şaban Piriş

Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

Tefhim-ul Kur'an

Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.

Yaşar Nuri Öztürk

Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

Yusuf Ali (İngilizce)

And he fails that corrupts it!

KELİME KÖKLERİ
وَقَدْ
ve ḳad
ve elbette
خَابَ
ḣābe
ziyana uğramıştır خ ي ب
مَنْ
men
kimse
دَسَّاهَا
dessāhā
onu alçaltan د س و