فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ

Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales sikayete fı rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun

MEALLER
Abdulbaki Gölpınarlı

Onların yüklerini hazırlayınca şerbet içtiği bardağı kardeşinin yükünün içine koydurdu, sonra da ey kafile, siz hırsızsınız diye bir münâdîye nidâ ettirdi.

Abdullah Parlıyan

Yûsuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşi Bünyamin’in yüküne koydurdu ve böylece onlar, bundan habersiz şehirden ayrılırken bir çağırıcı şöyle seslendi, "Ey kervan durun! Siz hırsızlarsınız!"

Adem Uğur

(Yusuf) onların yükünü hazırladığı zaman maşrabayı kardeşinin yükü içine koydu! (Kafile hareket ettikten) sonra bir tellal Ey kafile! Siz hırsızsınız! diye seslendi.

Ahmed Hulusi

(Yusuf) onların erzaklarını yüklettikten sonra bir su içme kabını kardeşinin yükü içine koydurttu... Sonra bir haberci ve adamları arkalarından koşup "Ey kervan halkı... Siz hırsızsınız!" diye bağırdı.

Ahmet Varol

’Ey kafile! Siz şüphesiz hırsızsınız’ diye seslendi.

Ali Bulaç

Erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da, su kabını kardeşinin yükü içine bıraktı, sonra bir münadi (şöyle) seslendi "Ey kafile, sizler gerçekten hırsızsınız."

Ali Fikri Yavuz

Yûsuf, kardeşlerinin zahire yüklerini hazırlayınca, su tasını kardeşinin (Bünyamin’in) yükü içine koydu. Sonra (kâfile yola koyulduktan sonra arkalarından) bir münadî şöyle çağırdı "- Ey kafile, durun! Muhakkak siz hırsızlarsınız."

Bayraktar Bayraklı

Yûsuf, onların yüklerini hazırlatırken değerli bir kâseyi, öz kardeşinin yüküne koydu. Sonra da arkadan biri, “Ey kafile, siz mutlaka hırsızlarsınız!” diye bağırdı.

Bekir Sadak

Yusuf onlarin yuklerini yukletirken, bir su kabini kardesinin yukune koydurdu. Sonra bir munadi soyle bagirdi «Ey kervancilar, siz hirsizsiniz!»

Celal Yıldırım

Yûsuf, onların yüklerini donatıp hazırlarken, su kabını öz kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağrıcı şöyle seslendi «Ey kafile ! Sizler elbette hırsızlarsınızdır.»

Cemal Külünkoğlu

(Yusuf,) onların yüklerini donatıp hazırlarken, su kabını (öz) kardeşinin (Bünyamin`in) yüküne koydurdu. (kafile hareket ettikten) sonra bir tellal (çağrıcı) şöyle seslendi “Ey kafile! Siz hırsızsınız!”

Diyanet İşleri

Yûsuf, onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi "Ey kervancılar! Siz hırsızsınız."

Diyanet Vakfı

(Yusuf) onların yükünü hazırladığı zaman maşrabayı kardeşinin yükü içine koydu! (Kafile hareket ettikten) sonra bir tellal Ey kafile! Siz hırsızsınız! diye seslendi.

Edip Yüksel

Onların erzak yükünü hazırlatınca bir su kabını kardeşinin torbasına koydu. Daha sonra birisi şöyle seslendi "Ey kervan siz hırsızlarsınız."

Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra onların bütün hazırlıklarını görünce, su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal şöyle bağırdı «Hey kervan! Siz hırsızsınız, hırsız!»

Fizil-al il Kuran

Yusuf, kardeşlerinin zahire yüklerini hazırlatırken, ölçü kabı olarak kullanılan su tasını öz kardeşinin yüküne koydurdu. Arkasından bir görevli «Ey yolcular kafilesi, sizler hırsızsınız» diye seslendi.

Gültekin Onan

Erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da, su kabını kardeşinin yükü içine bıraktı, sonra bir münadi (şöyle) seslendi "Ey kafile, sizler gerçekten hırsızsınız."

Harun Yıldırım

Erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da, su kabını kardeşinin yükü içine bıraktı, sonra bir münadi seslendi "Ey kafile, sizler gerçekten hırsızsınız."

Hasan Basri Çantay

Vaktaki (Yuusuf) onların (zahire) yüklerini hazırladı. Su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu! Sonra bir münâdî (arkalarından) şöyle bağırdı «Ey kaafile (durun), siz seksiz şübhesiz hırsızlarsınız»!.

Hayrat Neşriyat

Sonunda (Yûsuf) onların yüklerini hazırlayınca, su kabını kardeşinin(Bünyâmin`in) yüküne koydu; sonra bir tellâl (arkalarından) `Ey kafile! Doğrusu siz gerçekten hırsız kimselersiniz!` diye seslendi.

İbn-i Kesir

Onların yüklerini yüklettiğinde su kabını öz kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra bir münadi Ey kafile; siz gerçekten hırsızlarsınız, diye bağırdı.

İlyas Yorulmaz

Yusuf onların yüklerini yükletirken, (ölçü kabı olarak kullanılan) su tasını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra bir münadi, "Ey kervancılar, siz hırsızsınız!" diye seslendi.

İskender Ali Mihr

Artık onların yükünü hazırladığı zaman su kabını, kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra müezzin "Ey kafile, muhakkak ki; siz gerçekten hırsızlarsınız!" diye seslendi.

Kadri Çelik

Yusuf onların yüklerini yükletirken, (ölçü kabı olarak kullanılan) su tasını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra bir münadi, "Ey kervancılar, siz hırsızsınız!" diye seslendi.

Muhammed Esed

Ve (sonra) onların yüklerini yükletirken (Kral’ın) su kabını (küçük) kardeşinin denkleri arasına koydurttu. Ve (böylece onlar, bundan habersiz, şehirden ayrılırken) bir çığırtkan "Ey kervancılar!" diye bağırdı, "Meğer ne hırsızlarmışsınız siz!"

Mustafa İslamoğlu

En sonunda, yüklerinin yüklenme işlemi tamamlanınca, su kabını öz kardeşinin denkleri arasına koydurttu. Ardından bir görevli "Siz ey kervancılar! Evet, kesinlikle siz yapmış olmalısınız (bu) hırsızlığı!" diye bağırdı.

Ömer Nasuhi Bilmen

Vaktâ ki onların yüklerini hazırlattı, su kabını kardeşinin yükü içine koydu. Sonra bir nidâ eden nidâ etti «Ey kafile (halkı), şüphe yok ki, siz hırsızlarsınız.»

Ömer Öngüt

Onların yüklerini yükletirken bir su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir münâdî "Ey kafile! Durun! Siz hırsızsınız!" diye seslendi.

Sadık Türkmen

Onların yüklerini hazırlatınca, öz kardeşinin yükünün içine su tasını koydu. Sonra, bir seslenici seslendi "Ey kafile! Şüphesiz siz hırsızlarsınız!.."

Seyyid Kutub

«Ey yolcular kafilesi, sizler hırsızsınız» diye seslendi.

Suat Yıldırım

Onların yüklerini hazırlatırken, su kabını, öz kardeşinin yükünün içine koydurdu. Kervan hareket edince de Yusuf’un görevlilerinden biri "Ey kafile! Durun, siz hırsızlık yapmışsınız!" diye nida etti.

Süleyman Ateş

Onların yüklerini hazırlatırken su tasını (öz) kardeşinin yükünün içine koydu. (Kervan hareket ettikten) sonra bir ünleyici şöyle seslendi "Ey kervan, siz hırsızlarsınız!"

Şaban Piriş

Yusuf onların yüklerini yükletirken, bir su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra bir çağırıcı -Ey kafile, siz hırsızsınız! diye bağırdı.

Tefhim-ul Kur'an

Onların erzak yüklerini kendilerine hazırlayınca da, su kabını kardeşinin yükü içine bıraktı, sonra bir münadi (şöyle) seslendi «Ey kafile, sizler gerçekten hırsızsınız.»

Yaşar Nuri Öztürk

Yûsuf, kardeşlerinin yüklerini hazırlatırken su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Sonra bir ünleyici şöyle haykırdı "Ey kafile, siz herhalde hırsızlık ettiniz!"

Yusuf Ali (İngilizce)

At length when he had furnished them forth with provisions (suitable) for them, he put the drinking cup into his brother´s saddle-bag. Then shouted out a crier "O ye (in) the caravan! behold! ye are thieves, without doubt!"

KELİME KÖKLERİ
فَلَمَّا
felemmā
ne zaman ki
جَهَّزَهُمْ
cehhezehum
hazırlatırken ج ه ز
بِجَهَازِهِمْ
bicehāzihim
onların yüklerini ج ه ز
جَعَلَ
ceǎle
koydu ج ع ل
السِّقَايَةَ
s-siḳāyete
su tasını س ق ي
فِي
içine
رَحْلِ
raHli
yükünün ر ح ل
أَخِيهِ
eḣīhi
kardeşinin ا خ و
ثُمَّ
ṧumme
sonra
أَذَّنَ
eƶƶene
seslendi ا ذ ن
مُؤَذِّنٌ
mu'eƶƶinun
bir tellal ا ذ ن
أَيَّتُهَا
eyyetuhā
Ey
الْعِيرُ
l-ǐyru
kervan ع ي ر
إِنَّكُمْ
innekum
şüphesiz siz
لَسَارِقُونَ
lesāriḳūne
hırsızsınız س ر ق