ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ

Zalike li ya’leme ennı lem ehunhü bil ğaybi ve ennellahe la yehdı keydel hainın

MEALLER
Abdulbaki Gölpınarlı

Yûsuf, bu da dedi, padişahın, o yokken ona bir hâinlik yapmadığımı bilmesi içindi ve şüphe yok ki Allah, hâinlerin düzenlerini başarıyla sonuçlandırmaz.

Abdullah Parlıyan

"Onların bu itiraflarına lüzum görmem; benim vezirin yokluğunda kendisine hainlik etmediğimi ve Allah’ın hainlerin hile ve tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını, vezirin de bilmesi içindir.

Adem Uğur

(Yusuf dedi ki) Bu, azizin yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah’ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını (herkesin) bilmesi içindir.

Ahmed Hulusi

"Bu, arkasından efendime ihanet etmediğimin bilinmesi içindi ve Allâh hainlerin hilelerinde başarılı olmasına izin vermez."

Ahmet Varol

’Bu, (azizin) yokluğunda benim kendisine hıyanet etmediğimi ve Allah’ın hainlerin düzenlerini başarıya erdirmeyeceğini bilmesi içindi.

Ali Bulaç

(Yusuf aracıya şunu söyledi) "Bu, (itiraf Vezirin) yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten Allah’ın ihanet edenlerin hileli-düzenlerini başarıya ulaştırmadığını kendisinin de bilip öğrenmesi içindi."

Ali Fikri Yavuz

Yûsuf dedi ki, kadınlara gerçeği itiraf ettirişim şunun içindi vezir bilsin ki, hakîkaten ben ona, gıyâbında hainlik yapmadım ve muhakkak ki, Allah hainlerin hilesini muvaffakıyete ulaştırmaz.

Bayraktar Bayraklı

“Bu, onun yokluğunda ona ihanet etmediğimi ve Allah`ın ihânet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir.”

Bekir Sadak

Yusuf, «Maksadim, vezire, giyabinda ihanet etmedigimi, hainlerin tuzaklarini Allah’in basariya erdirmedigini bilmesini saglamakti» dedi.

Celal Yıldırım

Yûsuf, «İşte amacım, gıyabında ihanet etmediğimi ve Allah’ın hâinlerin hilesini başarıya eriştirmiyeceğini efendimin bilmesini ortaya koymaktı» dedi.

Cemal Külünkoğlu

(Yusuf) “(Aziz) şunu bilsin ki ben, arkasından ona ihanet etmedim. Gerçekten Allah hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz” dedi.

Diyanet İşleri

(Yûsuf), "Benim böyle yapmam, Aziz’in; yokluğunda, benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah’ın, hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi" dedi.

Diyanet Vakfı

(Yusuf dedi ki) Bu, azizin yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah’ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını (herkesin) bilmesi içindir.

Edip Yüksel

"Umarım ki arkasında kendisine ihanet etmediğimi bilir, zira ALLAH hainlerin planını onaylamaz."

Elmalılı Hamdi Yazır

(Yusuf dedi ki) İşte bu şunun içindir Bilsin ki, ben ona arkasından hainlik etmedim. Gerçekten Allah hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz.

Fizil-al il Kuran

Böylece Yusuf bilsin ki, ona yokluğunda kalleşlik etmedim ve Allah, kalleşlerin kurdukları tuzakları başarıya erdirmez.

Gültekin Onan

(Yusuf aracıya şunu söyledi) "Bu, (itiraf Vezirin) yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten Tanrı’nın ihanet edenlerin hiteli düzenlerini başarıya ulaştırmadığını kendisinin de bilip öğrenmesi içindi."

Harun Yıldırım

"Bu, gıyabında ona hıyanet etmediğimi ve Allah’ın, hainlerin hilesini şüphesiz hidayete erdirmeyeceğini onun da bilmesi içindi."

Hasan Basri Çantay

(Elçi gidib de Yuusufa bu kat’î i’tirâfı nakletdikden sonra o, dedi ki «(Benim) bu (i’tirâfa lüzum görüşüm azîzin) gıyaabında kendisine hakıykaten haainlik etmediğimi ve Allahın, haainlerin hıyiesini hiç şübhesiz muvaffakiyyete erdirmeyeceğini onun da bilmesi içindi».

Hayrat Neşriyat

(Yûsuf dedi ki) `Bu (iftirânın anlaşılmasını talebden maksadım), gerçekten benim kendisine gıyâbında hâinlik etmediğimi ve hâinlerin tuzağını kesinlikle Allah`ın muvaffakiyete erdirmeyeceğini (sizlerin de vezîrin de) bilmesi içindir.`

İbn-i Kesir

Bu; gıyabında kendisine gerçekten hıyanet etmediğimi, hainlerin hilesini Allah’ın başarıya erdirmeyeceğini, onun da bilmesi içindi.

İlyas Yorulmaz

Yusuf "Bu (sorup hatırlatmam) benim, azizin yokluğunda kendisine ihanet etmediğimi bilmesi içindir. Allah ihanet edenleri doğru yola asla iletmez. "

İskender Ali Mihr

(Yusuf haberciye dedi ki) "İşte bu, benim onun gıyabında (yokluğunda) ona (efendime) ihanet etmediğimi ve Allah’ın, ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir."

Kadri Çelik

"Bu (hapisten çıkmayı reddedişim), kendisine (Aziz’e), gıyabında ihanet etmediğimi bilmesi içindi. Şüphesiz Allah hainlerin tuzaklarını başarıya erdirmez."

Muhammed Esed

(Yusuf olup biteni öğrendiğinde "Amacım (eski efendimin,) arkasından kendisine ihanet etmediğimi ve Allah’ın hainlerin hazırladığı tuzakları asla başarıya ulaştırmadığını bilmesini sağlamaktı" dedi,

Mustafa İslamoğlu

Bütün bunları şu gerçeği kesinlikle bilsin diye (söylüyorum) ki, ben gıyabında ona ihanet etmedim, üstelik Allah da hainlerin tuzağını asla başarıya ulaştırmaz.

Ömer Nasuhi Bilmen

Hazret-i Yusuf dedi ki «Bu, bilmesi içindir ki, Ben ona gıyabında hıyanet etmiş olmadım. Ve şüphesiz ki, Allah Teâlâ hain olanların hilesini muvaffakiyete erdirmez.»

Ömer Öngüt

(Yusuf dedi ki) "Bu, Aziz’in yokluğunda ona hâinlik etmediğimi ve Allah’ın hâinlerin hilesini başarıya erdirmeyeceğini (herkesin) bilmesi içindir. "

Sadık Türkmen

"işte gerçek bu; (Vezirin) yokluğunda, kendisine ihanet etmediğimi ve Allah’ın hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmayacağını bilsin.

Seyyid Kutub

Böylece Yusuf bilsin ki, ona yokluğunda kalleşlik etmedim ve Allah, kalleşlerin kurdukları tuzakları başarıya erdirmez.

Suat Yıldırım

(52-53) Ve devamla şöyle dedi Bunu böylece söylüyorum ki eşim vezir de (Yusuf’a sahib olmaya yeltenmemle beraber) kendisinden gizli olarak ona (fiilen) hiyanet etmediğimi ve Allah’ın hainlerin hilesini iflah etmeyeceğini bilsin. Doğrusu, ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir (affı ve merhameti boldur)."

Süleyman Ateş

(Gerçeği söyledim ki Yûsuf) Benim, arkadan kendisine hâinlik etmediğimi ve Allâh’ın, hâinlerin tuzağını başarıya ulaştırmayacağını bilsin."

Şaban Piriş

Bu, gıyabında ona ihanet etmediğimi bilmesi içindir. Allah, hainlerin tuzağına yol vermez.

Tefhim-ul Kur'an

(Yusuf aracıya şunu söyledi) «Bu, (itiraf Vezirin) yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi ve gerçekten Allah’ın ihanet edenlerin hileli düzenlerini başarıya ulaştırmadığını kendisinin de bilip öğrenmesi içindi.»

Yaşar Nuri Öztürk

"Gerçeği söylüyorum ki, Yûsuf, gıyabında ona hainlik etmediğimi, Allah’ın, hainlerin tuzağını başarıya ulaştırmayacağını bilsin."

Yusuf Ali (İngilizce)

"This (say I), in order that He may know that I have never been false to him in his absence, and that Allah will never guide the snare of the false ones.

KELİME KÖKLERİ
ذَٰلِكَ
ƶālike
bu (sözlerim)
لِيَعْلَمَ
liyeǎ’leme
bilmesi içindir ع ل م
أَنِّي
ennī
benim
لَمْ
lem
أَخُنْهُ
eḣunhu
kendisine hainlik etmediğimi خ و ن
بِالْغَيْبِ
bil-ğaybi
arkadan غ ي ب
وَأَنَّ
ve enne
ve muhakkak
اللَّهَ
llahe
Allah’ın
لَا
يَهْدِي
yehdī
başarıya ulaştırmayacağını ه د ي
كَيْدَ
keyde
tuzağını ك ي د
الْخَائِنِينَ
l-ḣāinīne
hainlerin خ و ن