فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a’tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn felemma raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerım

MEALLER
Abdulbaki Gölpınarlı

Dedikodularını duyunca dâvet etti onları ve dayanacak şeyler getirdi, sofra çıkardı ve her birine birer bıçak verdi ve Yûsuf’a, görün şunlara, gel dedi. Kadınlar, onu görünce şaşırdılar, meyve yerine ellerini doğradılar ve tenzîh ederiz Allah’ı dediler, hâşâ bu insan değil, olsa olsa büyük ve şerefli bir melek.

Abdullah Parlıyan

"Aman Allah’ım!" dediler. "Bu ölümlü bir insan olamaz, olsa olsa gözde bir melektir bu."

Adem Uğur

Kadın, onların dedikodusunu duyunca, onlara dâvetçi gönderdi; onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Herbirine bir bıçak verdi. (Kadınlar meyveleri soyarken Yusufa) "Çık karşılarına!" dedi. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. (Şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve dediler ki Hâşâ Rabbimiz! Bu bir beşer değil... Bu ancak üstün bir melektir!

Ahmed Hulusi

(Aziyz’in karısı) onların arkasından konuşmalarını duyunca, onlara haber ulaştırıp davet verdi... Onlar için keyifle oturacakları mükellef bir sofra hazırlattı. Onlardan her birine de bir bıçak verdi sonra (Yusuf’a) "Karşılarına çık (görün)!" dedi... (Şehirli kadınlar) Onu görünce, gözlerinde (yakışıklılığını) çok büyüttüler, şaşkınlıkla (ellerindeki yerine) kendi ellerini kestiler... Dediler ki "Hâşâ! Allâh hakkı için, bu bir beşer değil; bu ancak güzel bir melektir."

Ahmet Varol

’Allah’ı tenzih ederiz, bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün bir melektir’ dediler.

Ali Bulaç

(Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi) yolladı, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için) bıçak verdi. (Yusuf’a da) "Çık, onlara (görün)" dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve "Allah’ı tenzih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, ancak üstün bir melektir" dediler.

Ali Fikri Yavuz

Hanım, şehirdeki kadınların kendisini ayıpladıklarını ve dedikodu yaptıklarını işitince, onlara dâvetçi gönderdi. Onlar için dayalı-döşeli bir sofra hazırladı ve her birine bir bıçak verdi. Sonra Yûsuf’a "- Çık karşılarına" dedi. Kadınlar onu görünce, kendisini çok büyüttüler ve şaşkınlıklarından ellerini kestiler. Allah’ı tenzih ederiz, bu bir insan değildir. Bu, ancak kerîm bir melektir, dediler.

Bayraktar Bayraklı

“Aman Allah`ım! Bu bir insan değil; asil bir melek bu!”

Bekir Sadak

Kadinlarin kendisini yermesini isitince onlari davet etti; koltuklar hazirladi; geldiklerinde herbirine birer bicak verdi. Yusuf’a «Yanlarina cik» dedi. Kadinlar Yusuf’u gorunce sasip ellerini kestiler ve «Allah’i tenzih ederiz ama, bu insan degil ancak cok guzel bir melektir» dediler.

Celal Yıldırım

Kadınların dedikodu mahiyetindeki fısıldaşmalarını işitince onları davet edip kendileri için dayalıdöşeli yer hazırladı. Sonra da (gelen) kadınlardan herbirinin (eline) bir bıçak verdi ve (Yûsuf’a seslenerek) «çık karşılarına !» dedi. Onlar Yûsuf’u görünce, onu kendi gözlerinde iyice büyüttüler de (şaşkınlıktan) ellerini kestiler ve «hâşâ, Allah’ı tenzîh ederiz, bu bir insan değil, ancak güzel-çekici bir melektir» dediler.

Cemal Külünkoğlu

(Züleyha) o (kadı)nların dedikodularını işitince (bir davetçi) gönderip onları çağırdı. Onlar için oturup yaslanacakları bir yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yusuf`a “Çık karşılarına” dedi. Kadınlar Yusuf`u görünce güzelliği karşısında büyülendiler (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve “Allah`ım, sen ne büyüksün! Bu bir insan değil, ancak saygın bir melektir” dediler.

Diyanet İşleri

Kadın, bunların dedikodularını işitince haber gönderip onları çağırdı. (Ziyafet düzenleyip) onlar için oturup yaslanacakları yer hazırladı. Her birine birer de bıçak verdi ve Yûsuf’a, "Çık karşılarına" dedi. Kadınlar Yûsuf’u görünce, onu pek büyüttüler ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Hâşâ! Allah için, bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir" dediler.

Diyanet Vakfı

Kadın, onların dedikodusunu duyunca, onlara dâvetçi gönderdi; onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Onlardan herbirine bir bıçak verdi. (Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf’a) «Çık karşılarına!» dedi. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. (Şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve dediler ki Hâşâ Rabbimiz! Bu bir beşer değil... Bu ancak üstün bir melektir!

Edip Yüksel

Dedikodularını işitince kadın onları davet etti. Onlar için konforlu yerler hazırladı. Her birine birer bıçak verdi. "Huzurlarına çık!" dedi. Onu gören kadınlar ellerini kestiler ve "ALLAH korusun, bu bir insan değil; bu ancak asil bir melekdir!" dediler.

Elmalılı Hamdi Yazır

Azizin karısı, onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını işitince, onlara davetçi gönderdi ve onlara mükellef bir sofra hazırladı. Her birine bir bıçak verdi, beri taraftan da Yusuf’a «çık karşılarına» dedi. Görür görmez hepsi onu gözlerinde çok büyüttüler ve (şaşkınlıkla) ellerini kestiler. Dediler ki «Hâşâ! Allah için, bu bir insan değil, olsa olsa yüce bir melektir.»

Fizil-al il Kuran

Kadın, hemcinslerinin bu kınayıcı dedikodularını duyunca haber salarak onları evine çağırdı, onlar için konforlu sedirler hazırladı, herbirinin eline birer yemek bıçağı verdi ve Yusuf’a «Çık şunların önüne» dedi. Kadınlar Yusuf’u görünce güzelliği karşısında büyülendiler ve «Allah’ım, sen ne büyüksün! Bu bir insan değil, olsa olsa saygın bir melektir» dediler.

Gültekin Onan

(Kadın) Onların düzenlerini işitince onlara (bir davetçi) yolladı, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için) bıçak verdi. (Yusuf’a da) "Çık, onlara (görün)" dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler, (dalgınlıklarından) ellerini kestiler ve "Tanrı’yı tenzih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, ancak üstün bir melektir" dediler.

Harun Yıldırım

O kadınların düzenlerini işitince, kendilerine haber gönderdi, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline bıçak verdi ve "Çık karşılarına." dedi. Böylece onlar onu görünce büyüttüler, ellerini kestiler ve dediler ki "Allah’ı tenzih ederiz. Bu, bir beşer değildir. Bu ancak çok şerefli bir melektir."

Hasan Basri Çantay

Vaktaki (kadın) onların gizliden gizliye yapdıkları dedi koduları işitdi, kendilerine (da’vetci) yolladı, onlar için (rahatça) yaslanacak bir yer (bir de sofra) hazırladı, onlardan her birine birer bıçak verdi. (Yuusufa) «Çık karşılarına» dedi; şimdi onlar bunu görünce kendisini büyük bir varlık olarak tanıdılar, (hayranlıklarından) ellerini kesdiler ve dediler ki «Allâhı tenzîh ederiz. Bu, bir beşer değildir. Bu, çok şerefli bir melekden başkası değildir».

Hayrat Neşriyat

Sonunda (o kadın) onların gizli dedikodularını işitince, kendilerine (haber) gönderdi ve onlar için yaslanacak bir yer (yastıklar ve bir sofra) hazırladı; herbirine ise birer (keskin)bıçak verdi ve (meyveleri soy maya baş ladıklarında, Yûsuf`a) `Kar şıla rı na çık!` dedi. Bunun üzerine (kadınlar) onu (Yû suf`u) görünce, (eşsiz güzelliğine ve fa zîletine meftûn olarak) onu pek yüce gördüler de (hayranlıklarından farkına bile varmadan) ellerini kestiler ve `Hâşâ! Allah için, bu bir insan değildir! Bu, ancak çok şerefli bir melektir!` dediler.

İbn-i Kesir

Onların dedikodularını işitince; onlara haber yolladı. Onlar için yaslanacak yerler hazırladı ve onlardan her birine birer bıçak verdi. (Yusuf’a) Çık karşılarına, dedi. Hepsi onu görünce kendisini çok büyüttüler. Ve ellerini kestiler. Dediler ki Allah’ı tenzih ederiz. Haşa bu, bir beşer değildir, ancak çok şerefli bir melektir.

İlyas Yorulmaz

Azizin karısı, kadınların aralarında aleyhindeki suçlayıcı konuşmaları işitince, kadınlara hazırlık yapıp (davet etti), her birisinin ellerine birer bıçak verdikten sonra, Yusuf’a "Onların yanına çık" dedi. Yusuf’u gördüklerinde, kadınların gözleri şaşkınlıktan kocaman oldu, bıçaklarla ellerini kestiler ve "Allah için, bu bir insan olamaz, bu adam ancak değerli bir melek olmalı" dediler.

İskender Ali Mihr

(Kadınların) onu çekiştirdiklerini işittiği zaman, onlara (davetçi) gönderdi. Ve onlara karşılıklı oturacak yer hazırladı. Onlardan herbirine (meyve soymaları için) bir bıçak verdi. Ve (Yusuf’a) "Onlara (kadınlara), çık!" dedi. Böylece onu gördükleri zaman ona hayran kaldılar ve ellerini kestiler. Ve "Hâşâ! Allah için, bu bir beşer değil, ancak kerim (bir) melektir." dediler.

Kadri Çelik

(Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlara (kurye) yolladı, onlar için bir eğlence partisi düzenledi ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için) bıçak verdi. (Yusuf’a da) "Çık, onlara (görün)" dedi. Böylece onlar onu görünce (gözlerinde) büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve "Allah’ı tenzih ederiz! Bu bir beşer değildir, bu, ancak yüce bir melektir" dediler.

Muhammed Esed

Kadınların bu kötü konuşmaları kulağına değince, kişizadenin karısı, onları davet edip kendileri için mükellef bir ziyafet hazırladı, ve her birinin eline bir bıçak tutuşturdu. Sonra (Yusuf’a) "Çık (şimdi) onların karşısına!" dedi. Kadınlar o’nu görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar ve şaşkınlıklarından ellerini kestiler "Aman Allahım!" dediler, "Bu ölümlü biri olamaz; olsa olsa gözde bir melek bu!"

Mustafa İslamoğlu

(Kadın) onların (bu tür) dedikodularını işitince, onları davet ederek kendileri için dayalı döşeli bir ziyafet sofrası hazırladı, her birinin eline de birer bıçak tutuşturdu ve (Yusuf`a) "Çık karşılarına!" dedi. Hanımlar onu görünce kendilerinden geçip hayran kaldılar; dahası (bu yüzden) ellerini kestiler ve "Olamaz!" dediler, "Aman Allah`ım! Bu bir insan olamaz, olsa olsa bu yüce bir melektir!"

Ömer Nasuhi Bilmen

Vaktâ ki, onların gizledikleri dedikodularını işitti, onlara (bir davetci) gönderdi ve onlar için çakı ile kesilecek bir taam sofrası hazırladı. Ve onlardan her birine bir bıçak verdi. Ve (Ey Yusuf!), «Onların karşılarına çık!» dedi. Vaktâ ki O’nu gördüler, O’nu pek büyüttüler ve kendi ellerini kesiverdiler ve dediler ki «Allah Teâlâ’yı tenzih ederiz, bu bir insan değil, bu ancak bir kerîm melektir.»

Ömer Öngüt

Kadın, kendisini yermelerini işitince onlara dâvetçiler gönderdi. Dayalı döşeli yer (sofra) hazırladı. Geldiklerinde her birine birer bıçak verdi. "Çık karşılarına!" dedi. Kadınlar onu görünce büyüklüğünü anladılar ve şaşkınlıklarından ellerini kestiler. "Allah için hâşâ! Bu insan değildir, ancak yüce bir melektir. " dediler.

Sadık Türkmen

Kadın onların dedikodularını işitince onlara adam gönderdi ve onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Onlardan her birine bir bıçak verdi. "Onların karşısına çık!" dedi. Kadınlar onu görünce, onu gözlerinde büyüttüler ve kendi ellerini kestiler. Dediler ki "Allah için hâşâ! Bu, bir insan değildir! Bu ancak, güzel bir melektir!"

Seyyid Kutub

Kadın, hemcinslerinin bu kınayıcı dedikodularını duyunca haber salarak onları evine çağırdı, onlar için konforlu sedirler hazırladı, herbirinin eline birer yemek bıçağı verdi ve Yusuf’a «Çık şunların önüne» dedi. Kadınlar Yusuf’u görünce güzelliği karşısında büyülendiler ve «Allah’ım, sen ne büyüksün! Bu bir insan değil, olsa olsa saygın bir melektir» dediler.

Suat Yıldırım

Hanım o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince onları konağına dâvet etmek üzere dâvetçi gönderdi. Onlar için mükellef bir sofra hazırlattı. Sofrada, ikram edilen meyveleri soysunlar diye, her misafir için bir de bıçak koydurmuştu. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada, beriden de Yusuf’a "Çık şimdi onların karşısına!" dedi. Kadınlar onu görünce hayran kaldılar, onun güzelliğine dalıp gittiklerinden, farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve "Hâşâ! Allah için bu, bir insan olamaz! Bu sadece yüce bir melek! Başka bir şey olamaz!" dediler.

Süleyman Ateş

(Kadın), onların (dedikodu yaparak kendisini dile düşürme) düzenlerini işitince, onlara (adam) gönderdi (yemeğe davet etti). Onlar için dayanacak yastıklar hazırladı ve her birine de birer bıçak verdi. (Yûsuf’a) "Çık karşılarına!" dedi. Kadınlar, (önlerine konan meyveleri soyup yemekle meşgul iken) Yûsuf’u görünce onu (gözlerinde) büyüttüler, (ona hayranlıklarından ötürü) ellerini kestiler ve "Allâh için, hâşâ bu, insan değildir; bu ancak güzel bir melektir!" dediler.

Şaban Piriş

Kadınların çekiştirmelerini duyunca onları davet etti. Onlara koltuk hazırladı ve her birine bir bıçak verdi. Yusuf’a ‘onların yanına çık!’ dedi. Kadınlar, onu görünce kendilerinden geçtiler, ellerini kestiler. ve -Haşa, Allah için bu bir insan değil, dediler. Bu çok güzel bir melek.

Tefhim-ul Kur'an

(Kadın) Onların düzenlerini işitince, onlara (bir davetçi) yolladı, oturup dayanacakları yerler hazırladı ve her birinin eline (önlerindeki meyveleri soymaları için) bıçak verdi. (Yusuf’a da) «Çık, onlara (görün)» dedi. Böylece onlar onu (olağanüstü güzellikte) görünce (insanüstü bir varlıkmış gibi gözlerinde) büyüttüler, (şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve «Allah’ı tenzih ederiz; bu bir beşer değildir. Bu, ancak üstün bir melektir» dediler.

Yaşar Nuri Öztürk

Kadın onların oyunlarını işitince, onlara haber gönderdi. Kendilerine, yaslanarak yiyebilecekleri bir sofra hazırladı ve her birine bir bıçak verdi. Yûsuf’a "Karşılarına çık." dedi. Nihayet Yûsuf’u görünce onu öylesine yücelttiler ki, kendilerinin ellerini kestiler. Şöyle dediler "Aman Allahım! Bu bir insan değil; asil bir melek bu!"

Yusuf Ali (İngilizce)

When she heard of their malicious talk, she sent for them and prepared a banquet for them she gave each of them a knife and she said (to Joseph), "Come out before them." When they saw him, they did extol him, and (in their amazement) cut their hands they said, "Allah preserve us! no mortal is this! this is none other than a noble angel!"

KELİME KÖKLERİ
فَلَمَّا
felemmā
ne zaman ki
سَمِعَتْ
semiǎt
(kadın) işitti س م ع
بِمَكْرِهِنَّ
bimekrihinne
onların hilelerini م ك ر
أَرْسَلَتْ
erselet
(haber) gönderdi ر س ل
إِلَيْهِنَّ
ileyhinne
onlara
وَأَعْتَدَتْ
ve eǎ’tedet
ve hazırladı ع ت د
لَهُنَّ
lehunne
onlar için
مُتَّكَأً
muttekeen
dayanacak yastıklar و ك ا
وَاتَتْ
ve ātet
ve verdi ا ت ي
كُلَّ
kulle
her ك ل ل
وَاحِدَةٍ
vāHidetin
birine و ح د
مِنْهُنَّ
minhunne
onlardan
سِكِّينًا
sikkīnen
birer bıçak س ك ن
وَقَالَتِ
ve ḳāleti
ve dedi ق و ل
اخْرُجْ
ḣruc
çık! خ ر ج
عَلَيْهِنَّ
ǎleyhinne
karşılarına
فَلَمَّا
felemmā
ne zaman ki
رَأَيْنَهُ
raeynehu
O’nu görünce ر ا ي
أَكْبَرْنَهُ
ekbernehu
onu (gözlerinde) büyüttüler ك ب ر
وَقَطَّعْنَ
ve ḳaTTaǎ’ne
ve kestiler ق ط ع
أَيْدِيَهُنَّ
eydiyehunne
ellerini ي د ي
وَقُلْنَ
veḳulne
ve dediler ق و ل
حَاشَ
Hāşe
haşa ح و ش
لِلَّهِ
lillahi
Allah için
مَا
değildir
هَٰذَا
hāƶā
bu
بَشَرًا
beşeran
insan ب ش ر
إِنْ
in
هَٰذَا
hāƶā
bu
إِلَّا
illā
ancak
مَلَكٌ
melekun
bir melektir م ل ك
كَرِيمٌ
kerīmun
güzel ك ر م