Hasan Basri Çantay 

1. (Habîbim) Rabbinin fil saahiblerine nasıl (muaamele) etdiğini görmedin mi?

2. O, bunların kötü plânlarını boşa çıkarmadı mı?

3. O, bunların üzerine sürü sürü kuş (lar) gönderdi,

4. ki bunlar onlara pişkin tuğladan (yapılmış) taş (lar) atıyorlar) dı.

5. Derken (Allah) onları yenik ekin yaprağı gibi yapıverdi.