Ahmet Varol 

1. Andolsun güneşe ve onun ışığına,

2. Onu izlediği zaman aya,

3. Onu açığa çıkardığı zaman gündüze,

4. Onu kapladığı zaman geceye,

5. Göğe ve onu kurana,

6. Yere ve onu yayana,

7. Nefse ve onu şekillendirene,

8. Sonra ona kötülüğe eğilimini ve takvasını ilham edene.

9. Onu arındıran kurtuluşa ermiştir.

10. Onu (kötülüklerin kirleriyle) örtense kaybetmiştir.

11. Semud (kavmi) azgınlığı yüzünden (peygamberi) yalanladı.

12. En bahtsızları ortaya atılınca.

13. ’Allah’ın devesi(ne) ve onun su içme hakkı(na engel olmayın)’.

14. Ancak onu yalanladılar, o (deve)yi kestiler. Rableri de günâhları dolayısıyla üzerlerine şiddetli azap indirdi ve (orayı) dümdüz etti.

15. Bunun sonundan da korkmamaktadır.