Edip Yüksel 

1. Andolsun güneşe ve onun aydınlığına,

2. Onu izleyen aya,

3. Onu açığa çıkaran gündüze,

4. Onu örten geceye,

5. Göğe ve onu kurana,

6. Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene,

7. Nefse ve onu düzenleyene,

8. Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;

9. Onu temizleyen kurtulmuştur.

10. Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

11. Semud (halkı), azgınlığı yüzünden yalanladı.

12. En azgınları ayaklanmıştı.

13. ALLAH’ın elçisi, onlara, "ALLAH’ın devesine ve onun suyuna dokunmayın" demişti.

14. Onu yalanlayıp deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rab’leri suçlarından ötürü onları silip yerle bir etti.

15. Ne var ki hâlâ onların sonlarından ders alınmıyor.