Sadık Türkmen 

1. Ant olsun Güneş’e ve onun (kuşluk vaktindeki) aydınlığına!

2. Onu takip eden Ay’a,

3. Onu açığa çıkarttığı zaman gündüze,

4. Onu karanlığa boğan geceye!

5. Göğe ve onu bina edene!

6. Yere ve onu yayıp döşeyene.

7. Nefse ve onu düzenleyene/ona şekil verene;

8. Ona bozulabilme özelliğini ve korunma yeteneğini verene ant olsun ki;

9. Onu temizleyen elbette başarmış/kurtulmuştur.

10. Ve onu kirletip örten, elbette kayba uğramış/mahvolmuştur.

11. Semud, azgınlığından dolayı yalanladı...

12. Onların en azılısı (deveyi boğazlamak için) ortaya atıldığı zaman,

13. Allah’ın elçisi onlara dedi ki "Allah’ın devesini bırakın suyunu içsin!"

14. Onu yalanladılar. Hemen onu kestiler/boğazladılar. Rableri de onları günahları yüzünden kırıp geçirerek/yerle bir ederek orayı dümdüz etti.

15. (Allah) işin sonundan hiç korkmaz!