Cemal Külünkoğlu 

1. Güneşe ve onun aydınlığına,

2. Güneş`in ardından gelen Ay`a,

3. (Güneş) aydınlattığı zaman gündüze,

4. Güneşi örtüp bürüdüğü zaman geceye,

5. Gökyüzüne ve onu bina edene,

6. Yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene,

7. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene,

8. Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti ilham edene andolsun ki,

9. Muhakkak (isyan ve günah kirlerinden) temizlenen nefis kurtulmuştur.

10. Onu (isyan ve günahla) kötülüğe gömen ise mahvolmuştur.

11. (Salih Peygamberin kavmi olan) Semûd azgınlığı yüzünden Hakkı yalanladı.

12. Hani onların en azgın olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.

13. Allah`ın peygamberi (Salih) onlara şöyle dedi “Allah`ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine mani olmayın!”

14. Fakat onu yalanladılar, deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helâk etti ve orayı (hiç kimse yaşamamış gibi) dümdüz etti.

15. Allah (yaptığı bu azabın) sonucundan korkacak değildir (hiç kimseye verecek bir hesabı yoktur).