Muhammed Esed 

1. Güneşi ve onun aydınlık veren parlaklığını düşün,

2. ve güneşi(n ışığını) yansıtan ayı!

3. Dünyayı gün ışığına çıkaran gündüzü düşün,

4. ve onu karanlığa boğan geceyi!

5. Gökyüzünü ve onun harika yapısını düşün,

6. ve yeryüzünü, onun (uçsuz bucaksız) genişliğini!

7. İnsan benliğini düşün ve onun nasıl (yaratılış) amacına uygun şekillendirildiğini;

8. ve nasıl ahlaki zaaflarla olduğu kadar Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle de donatıldığını!

9. Her kim (benliğini) arındırırsa, kesinlikle mutluluğa erişecektir,

10. onu (karanlığa) gömen ise hüsrandadır.

11. Semud (kavmi,) kaba bir küstahlıkla (bu) hakikati yalan saydı;

12. içlerinden en onulmaz azgınları, (zulüm yapmak için) ileri atılırken,

13. Allah’ın Elçisi onlara "Şu dişi deve Allah’ındır, öyleyse bırakın suyunu içsin (ve ona bir zarar vermeyin)!" demişti.

14. Ama onlar Elçi’yi (hiçe sayıp) yalanladılar ve deveyi vahşice boğazladılar; bunun üzerine Rableri, bu günahları yüzünden onları yıkıma uğrattı ve tümünü birden yok etti

15. çünkü (onlardan) hiçbiri başlarına gelecek şeyin korkusunu taşımıyordu.