Süleyman Ateş 

1. Güneşe ve onun aydın sabahına andolsun,

2. Onu izleyen aya andolsun,

3. Güneşi ortaya çıkaran gündüze andolsun.

4. Onu örten geceye andolsun.

5. Göğe ve onu yapana andolsun.

6. Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene andolsun.

7. Nefse ve onu biçimlendirene,

8. Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyânını ve itâ’atini) ilhâm edene andolsun ki

9. (Allâh’tan başkasına tapmayarak) Nefsini yücelten kazanmış,

10. (Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.

11. Semûd (kavmi), azgınlığı yüzünden (Hakk’ı) yalanladı.

12. En haydutları ayaklandığı zaman,

13. Allâh’ın elçisi onlara "Allâh’ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti.

14. Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rableri de, günâhları yüzünden azâbı başlarına geçirip, orayı dümdüz etti.

15. (Rab) Bu işin sonundan korkmaz.