Fizil-al il Kuran 

1. Güneşe ve onun ışığına,

2. Ardından gelmekte olan Ay’â,

3. Onu ortaya koyan gündüze,

4. Onu bürüyen geceye,

5. Göğe ve onu yapana,

6. Yere ve onu yayana.

7. Kişiye ve onu şekillendirene,

8. Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki,

9. Kendini arıtan saadete ermiştir.

10. Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.

11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden Hakkı yalanladı.

12. İçinden azgını ileri atılınca

13. Allah’ın elçisi onlara ’Allah’ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın’ dedi.

14. Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rabbleri de, günahları yüzünden azabı başlarına geçirdi, orayı dümdüz etti.

15. Allah bu işin sonundan korkmaz.