Ali Fikri Yavuz 

1. (Peygamber) hoşlanmadı ve yüzünü çevirdi,

2. Kendisine o a’mâ geldi diye...

3. Onun halini sana hangi şey bildirdi? Belki o, (senden sormakla cehalet kirinden) temizlenecekti.

4. Yahud öğüd alacaktı da, o öğüt kendisine fayda verecekti.

5. Amma (malı ile Allah’a) ihtiyaç göstermiyene gelince;

6. Sen, ona dönüb sözüne kulak veriyorsun.

7. Onun (İslâm’ı kabul etmeyib) temizlenmemesinden sana ne? (Sen ancak tebliğe memursun).

8. Amma sana koşarak gelen,

9. Allah’dan korkmuş iken,

10. Sen ondan yüz çeviriyorsun.

11. Hayır, (bir daha böyle yapma) çünkü o Kur’an bir öğüddür.

12. Artık dileyen ondan öğüd alır.

13. O Kur’an, (Levh-i Mahfûz’da, Allah katında) çok şerefli sahifelerdedir.

14. Ki (onların) kıymetleri yüksektir; tertemizdirler...

15. (Meleklerden ibaret) kâtiblerin elleri ile yazılmıştır,

16. Ki onlar, (Allah katında) kerimdirler, itaatkârdırlar...

17. Kahrolası (kâfir) insan, ne nankör şey!...

18. (Bu kibir ve gurur nereden? düşünmez mi? ) onu (yaratan) hangi şeyden yarattı?

19. Bir nutfeden (meniden) onu yarattı da (insan) biçimine koydu.

20. Sonra (ana rahminden çıkmak için) ona yolunu kolaylaştırdı.

21. Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü.

22. Sonra dilediği vakit, onu tekrar diriltecek, tam olarak.

23. Doğrusu o insan, (Allah’ın) kendisine emrettiğini tam olarak hiç yerine getirmemiştir.

24. Bir de o insan (yediği) yemeğine baksın; (onu rızık olarak kendisine nasıl verdik)

25. Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.

26. Sonra (nebat bitsin diye) toprağı bir yarış yardık.

27. Böylece bitirdik onda daneler,

28. Üzümler, yoncalar.

29. Zeytinlikler, hurmalıklar.

30. Ağaçları göğe doğru yükselen bahçeler,

31. Meyveler ve nice çayırlar...

32. (Bütün bunları) sizin ve davarlarınızın menfaati için yarattık.

33. Amma kıyamet sayhası geldiği zaman,

34. O gün kişi kaçacak kardeşinden,

35. Anasından ve babasından,

36. Zevcesinden ve oğullarından,

37. O gün, onlardan herkesin kendine yeter bir işi vardır, (ancak kendi derdi ile kalır).

38. Bir takım yüzler vardır ki, o gün parıldar

39. Güler sevinir...

40. Nice yüzler de vardır ki, o gün üzerlerinde toz toprak var.

41. Onları karanlık ve karalık kaplayacaktır.

42. İşte bunlar, kâfirler, facirlerdir...