Celal Yıldırım 

1. (1-2) Kendisine o iki gözü kör geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.

2. (1-2) Kendisine o iki gözü kör geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.

3. (3-4) Ne bilirsin, belki o temizlenecek veya öğüt alacaktı da o öğüt ona fayda verecekti ?

4. (3-4) Ne bilirsin, belki o temizlenecek veya öğüt alacaktı da o öğüt ona fayda verecekti ?

5. (5-6) Ama öğüt almaya ihtiyaç duymayanı ise, sen ona yönelip ilgi duyuyorsun.

6. (5-6) Ama öğüt almaya ihtiyaç duymayanı ise, sen ona yönelip ilgi duyuyorsun.

7. Onun arınmamasından sana ne ?

8. (8-9-10) (Allah’tan) saygı ile korkarak koşup gelenle ilgilenmeyip kendisinden habersiz (gibi) görünüyorsun.

9. (8-9-10) (Allah’tan) saygı ile korkarak koşup gelenle ilgilenmeyip kendisinden habersiz (gibi) görünüyorsun.

10. (8-9-10) (Allah’tan) saygı ile korkarak koşup gelenle ilgilenmeyip kendisinden habersiz (gibi) görünüyorsun.

11. Hayır, hayır; O (Kur’ân) elbette bir öğüttür.

12. Arzu eden Onu hatırlayıp öğüt alır.

13. (13-14) O, saygı duyulan şerefli tertemiz yüce sahifelerdedir.

14. (13-14) O, saygı duyulan şerefli tertemiz yüce sahifelerdedir.

15. (15-16) İyilik timsâli saygıdeğer kâtiplerin elleriyle (yazılmıştır).

16. (15-16) İyilik timsâli saygıdeğer kâtiplerin elleriyle (yazılmıştır).

17. Kahrolası (inkarcı azgın) insan ne de nankördür!.

18. Allah onu hangi şeyden yaratmıştır ?

19. Nutfe (sperma)dan yaratmış da (en güzel biçimde) takdîr etmiştir.

20. Sonra da (yaşayıp geçinme, anlayıp inanma) yolunu ona kolaylaştırmıştır.

21. Sonra onu öldürüp kabre koymuştur.

22. Sonra dilediği zaman onu diriltip kaldırır.

23. Hayır, hayır; insan, Allah’ın buyruğunu (lâyıkıyla) yerine getirmemiştir.

24. Bir de insan, yiyeceğine bir baksın !

25. Şüphesiz ki biz suyu döker de dökeriz, (İhtiyaç nisbetinde yağmur yağdırırız).

26. Sonra yeryüzünü (kabartıp) yarık yarık yaparız.

27. (27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz.

28. (27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz.

29. (27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz.

30. (27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz.

31. (27-28-29-30-31) Orada dâne, üzüm, yonca, zeytin, hurma, sık ve büyük ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitiririz.

32. Size ve davarlarınıza yararlı geçimlik olsun diye (bunları lütfederiz).

33. Kulakları sağırlaştıracak o Kıyamet gürültüsü geldiğinde ;

34. O gün kişi kardeşinden,

35. (35-36) Anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar.

36. (35-36) Anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar.

37. Onlardan her kişinin (o gün) kendine yetecek derdi ve meşguliyeti vardır.

38. Yüzler var ki o gün ışıl ışıl ışıldar.

39. Güler ve müjde sevincini duyar.

40. (40-41) Yüzler de var ki o gün üzerleri tozludur; o tozu da bir karanlık sarar.

41. (40-41) Yüzler de var ki o gün üzerleri tozludur; o tozu da bir karanlık sarar.

42. İşte bunlar kâfirler ve tacirler (Allah’ı inkâr edenler, günah işleyip haklara tecâvüz edenler)dir.