Mustafa İslamoğlu 

1. O (kibirli adam) surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı,

2. yanına âmâ geldi diye...

3. "Ve (sana gelince ey Nebi!) Sen nereden bileceksin o (müşrikin) arınacağına dair bir ihtimal bulunduğuna;

4. veya alacağı öğütün kendisine yarar sağlayacağını?

5. Fakat, kendi kendine yettiğini sanan kimseye gelince

6. Sen bütün ilgini ona yönelttin;

7. oysa ki, onun arınmamasının sorumlusu sen değilsin;

8. fakat sana büyük iştiyakla gelen var ya

9. -ki o Allah`a saygıda kusur etmez-

10. işte sen onu ihmal ediyorsun.

11. Elbet bu hitap bir öğüt ve uyarıdan ibarettir.

12. gönüllü olan herkes ondan öğüt alabilir,

13. kutsal ve seçkin kayıtlar altında korunmuştur;

14. yüce ve şaibesiz

15. elçilerin elleriyle (taşınan);

16. türünün en iyisi ve hata yapmayan (elçilerin).

17. Hakkını vermediği hayattan mahrum kalası insanoğlu, nankörlükte ne kadar da sınır tanımazdır?

18. O, insanı neden yarattı?

19. (Elbette) basit bir hayat tohumundan. Önce yarattı, ardında ona takdir yeteneği bahşetti;

20. sonra ona yolu kolaylaştırdı;

21. en sonunda onun için ölümü takdir etti ve kabre koydurdu;

22. nihayet dilediğinde onu tekrar diriltecektir.

23. Evet, (hiçbir insan) O`nun emirlerini asla kusursuz olarak yerine getirememiştir.

24. İnsanoğlu yediklerine bir baksın

25. Elbet suyu tarifsiz bir cömertlikle Biz indirmekteyiz;

26. sonra toprağı tarifsiz bir incelikle yarmaktayız;

27. derken orada tohumu yetiştirmekteyiz...

28. Mesela üzüm bağları, sebze bahçeleri,

29. zeytinlik ve hurmalıklar,

30. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

31. meyveli ve meyvesiz bitkiler;

32. sizin ve hayvanlarınızın (beslenmesi) için...

33. Ve nihayet kulakları sağır eden o (mahşer) çığlığı koptuğunda;

34. o gün kişi kardeşinden kaçacak;

35. annesinden ve babasından;

36. hanımından ve çocuklarından...

37. o gün herkesin birbirinden kaçmak için yeterli meşguliyeti olacak.

38. Bazı yüzler vardır o gün ışıl ışıl, ağardıkça ağaracak;

39. şen-şakrak...

40. Bazı yüzler de vardır o gün bütünüyle top-toprak;

41. karardıkça kararacak...

42. İşte bunlar, inkarın dibini boylayan ve yoldan sapan sorumsuz kimseler olacak.