Hayrat Neşriyat 

1. (1-2) Kendisine a`mâ bir kimse geldi diye (peygamber) yüzünü ekşitti ve döndü.

2. Yanına kör geldi diye.

3. (3-4) (Habîbim, yâ Muhammed!) Hâlbuki sana ne bildiriyor ki, belki o (günahlardan)temizlenecekti veya nasîhat alacak da bu nasîhat kendisine fayda verecekti!

4. Yahutta kendisine hakikat hatırlatılacak ve bu hatırlatma kendisine fayda verecekti.

5. (5-6) (Servetinin gurûruyla) kendisini (îmâna) muhtaç görmeyen kimseye gelince, işte sen (îmâna gelir de İslâma kuvvet verir mi diye) ona yöneliyorsun!

6. (5-6) (Servetinin gurûruyla) kendisini (îmâna) muhtaç görmeyen kimseye gelince, işte sen (îmâna gelir de İslâma kuvvet verir mi diye) ona yöneliyorsun!

7. Hâlbuki (onun kendi gurûruyla) temizlenmemesinden senin üzerine bir şey yoktur!

8. (8-10) Fakat koşarak ve (Allah`dan) korkarak o sana gelen kimseye gelince, sen onu bırakıp (îmâna gelmeyecek başkasıyla) oyalanıyorsun.

9. (8-10) Fakat koşarak ve (Allah`dan) korkarak o sana gelen kimseye gelince, sen onu bırakıp (îmâna gelmeyecek başkasıyla) oyalanıyorsun.

10. (8-10) Fakat koşarak ve (Allah`dan) korkarak o sana gelen kimseye gelince, sen onu bırakıp (îmâna gelmeyecek başkasıyla) oyalanıyorsun.

11. Hayır (böyle yapma)! Çünki bunlar (bu âyetler), bir nasîhattir.

12. Artık dileyen ondan nasîhat alır.

13. (13-14) (O Kur`an, Levh-i Mahfûz`da) şerefli kılınmış, (semâda) yükseltilmiş tertemiz sahîfelerdedir.

14. (13-14) (O Kur`an, Levh-i Mahfûz`da) şerefli kılınmış, (semâda) yükseltilmiş tertemiz sahîfelerdedir.

15. (15-16) Değerli ve itâatkâr yazıcı (melek)lerin elleriyle (yazılmış)tır.

16. (15-16) Değerli ve itâatkâr yazıcı (melek)lerin elleriyle (yazılmış)tır.

17. Kahrolası (o münkir) insan, ne nankördür!

18. (18-19) (Allah) onu hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden (hakir bir sudan süzülmüş hulâsadan)! Onu yarattı da ona (bir hayat) takdîr etti.

19. (18-19) (Allah) onu hangi şeyden yarattı? Bir nutfeden (hakir bir sudan süzülmüş hulâsadan)! Onu yarattı da ona (bir hayat) takdîr etti.

20. Sonra (ana karnından çıkma) yolu(nu) ona kolaylaştırdı!

21. Sonra eceli gelince onun ölümünü gerçekleştirdi ve yerin altını ona kabir yaptı.

22. Sonra dilediği zaman, onu (tekrar) diriltir!

23. Hayır! (İnsan, Rabbinin) kendisine emrettiğini (tam olarak) yerine getirmedi!

24. Şimdi o insan, yiyeceğine (bir) baksın!

25. Şübhesiz ki biz, suyu (buluttan) bol bol döktük.

26. Sonra yeri (bitki ile) güzelce yardık.

27. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

28. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

29. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

30. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

31. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

32. (27-32) Böylece orada size ve hayvanlarınıza bir fayda olmak üzere, ekinler, üzüm bağları, yoncalar, zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.

33. Derken (kulakları sağır eden) o şiddetli gürültü (Sûr`a ikinci üfürülüş) geldiği zaman!

34. (34-36) O gün kişi, kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar!

35. (34-36) O gün kişi, kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar!

36. (34-36) O gün kişi, kardeşinden, anasından, babasından, eşinden ve oğullarından kaçar!

37. O gün onlardan her bir kişinin, kendine yetecek bir işi vardır!

38. (38-39) O gün öyle yüzler vardır ki, parlaktır, güleçtir, sevinçlidir!

39. (38-39) O gün öyle yüzler vardır ki, parlaktır, güleçtir, sevinçlidir!

40. (40-41) Yine o gün birtakım yüzler (de) vardır ki, üzerleri tozludur, onları bir karanlık(nursuzluk) kaplar!

41. (40-41) Yine o gün birtakım yüzler (de) vardır ki, üzerleri tozludur, onları bir karanlık(nursuzluk) kaplar!

42. İşte onlar, kâfirlerin, fâcirlerin (hakka isyân edenlerin) ta kendileridir.