İlyas Yorulmaz 

1. Suratını astı ve sırtını döndü.

2. Kör olan birisi geldi diye.

3. Nereden bileceksin ki. Belki o temizlenecek.

4. Verdiğin öğüdü düşünecek ve öğüt ona fayda verecekti.

5. Kendini yeterli görene gelince,

6. Ancak sen yalnızca ona yöneliyorsun.

7. Onun temizlenmesi senin sorumluluğunda değil.

8. (810) Ama sana koşarak gelen kimse var ya, işte o, Allah’a karşı gelmekten sakınarak sana gelmişken, sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun (onunla ilgilenmiyorsun).

9. Allah dan korkarak gelene.

10. Sen ondan dolayı rahatsız oluyorsun.

11. Hayır, o (sana vahyettiğimiz) yalnızca bir öğüttür.

12. Dileyen o öğüdü düşünür.

13. O öğütler çok değerli.

14. Erişilmez, yüksek, tertemiz sayfalar içerisinde.

15. Elçinin eliyle.

16. Değerli ve şüpheden uzak tertemiz (elçinin eliyle gelmiştir).

17. Kahrolası insan nasılda inkar etti.

18. Allah onu hangi şeyden yarattı (düşünmüyor mu)?

19. Bir damla sudan yarattı da onu takdir etti.

20. Sonra insanın yolunu kolaylaştırdı.

21. Sonra insanı öldürdü ve mezara koydu.

22. Sonra dilediği zaman onu diriltir.

23. Ancak insan, Allah’ın emrettiklerini yerine getirmedi.

24. İnsan yediği yiyeceğine, şöyle bir baksın.

25. Suyu (toprağın üzerine) biz serpiyoruz.

26. Sonra toprağı biz yarıyoruz.

27. Sonra toprakta taneler.

28. Üzüm bağları ve otlar.

29. Zeytin ağaçları ve hurma ağaçları.

30. Çeşitli meyve bahçeleri.

31. Meyveler ve yeşil otlaklar yetiştiriyoruz.

32. Sizin için ve hayvanlarınız yaşaması için gerekli yiyecekler.

33. Sonra, kıyameti bildiren o ses (sura üfürüldüğünde) geldiğinde.

34. O gün kişi kardeşinden…

35. Annesinden ve babasından…

36. Hayat arkadaşından ve oğlundan kaçar.

37. O gün insanlardan her birinin kendine yetecek sıkıntısı var.

38. Yüzler vardır o gün parlak…

39. Güleç ve sevinçli.

40. O gün yüzler vardır ki üzerini toz bulutu kaplamış.

41. Sim siyah kesilmiş.

42. İşte onlar doğruları inkar eden günahkarlardır.